ֱ

ֱ Magazine

Fall 2023 | Volume 37, No. 2

Vice President for University
Communicationand Marketing

Ann E. Diebold

Editor-in-Chief
Marian Butcher

Associate Editor
Colleen Donnelly

Staff Writer
Megan Walsh-Boyle

DESIGN
Landesberg Design

CONTRIBUTING WRITERS
Kristin Curley
Claire Curry
Yasmine Iqbal
Matt Kirsch
Meg Maxwell
Kristen Ziegler

ADDITIONAL PHOTOS BY

Getty Images
Jeopardy Productions Inc.
John Shetron
Alyssa Y. Stark
ֱ Athletics
ֱ